JÁN JAKUB ADAMI

(1713-1792)

V 70. a v 80. rokoch 18. storočia v okolí Banskej Bystrice a Zvolena často stre­tali v prírode muža s katechizmom pod pazuchou, ktorý sa zastavoval všade, kde boli včely. Presne vedel, v ktorých dutinách stromov, puklinách alebo trh­linách skál sa včely nachádzajú. Vždy sa zastavil a sústredene pozoroval ich výlety a návraty, občas si však sadol a zapisoval si poznámky do notesa. Poznal v okolí takmer každého včelára. Pri stretnutí nadviazal rozhovor, popýtal sa ako sa darí a aká je znáška. Keď včelár potreboval pomoc, ochotne poradil, čo má robiť, ako riešiť tú či onú situáciu a pri rozlúčke ho obyčajne nabádal, aby vo včeláreni pokračoval a zveľaďoval svoje včelstvá.

Ked' prišiel z takejto vychádzky, obyčajne sa zastavil aj vo farskej záhrade, kde mal vlastné včelstvá. Tento muž bol Ján Jakub Adami, ktorý vtedy zastával funkciu zvolenského seniora v Banskej Bystrici. Farníci vedeli, že pochádza z Levoče a absolvoval univerzity v Jene a Halle. Predtým bol v Levoči konrektorom a potom rekto­rom. Vážili si ho nielen preto, že bol ich duchovným a odborníkom na výklad katechizmu pri výchove školskej mládeže, ale aj to, že bol autorom viacerých náboženských prác, skvelý matematik, znalec baníctva a erudovaný včelár. Krátko po nástupe do funkcie zvolenského seniora vyšla v Pressburgu a v Lip­sku jeho kniha Kurze Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Bienen­wirtschaft. Für die Kais. K?nigl. Erbländer, insonderheitaber für das Köni­greich Hungarn (Krátky návod pre dedinský fud so zámerom na ekonomické včelárstvo, pre cisársko-kráľovských dedičných rol'níkov, predovšetkým pre kráľovstvo uhorské). V nej na základe dôkladných znalosti vtedajších poznat­kov analyzoval a popísal štruktúru včelstva (kráľovná, trúdy a robotnice), typy používaných brtí, dlabákov, slamených košov, drevených úľov a ich súčastí a náležitostí, priebeh včelárskeho roka, metodiku chovu, základné operácie technológie chovu a využitie medu. Kniha má historický význam z viacerých  aspektov. Bola prvou svojho druhu vydanou na území Slovenska.

Druhým aspektom je obsah, ktorý dokazuje, že je súborným, komplexným spracovaním  problematiky včelárstva. Po tretie – patrí medzi prvé diela vydané v regió­ne strednej Európy. Právom môžeme Jána Jakuba Adamiho zaradiť medzi priekopníkov apidológie nielen v Uhorsku, ale aj v strednej Európe. Poznatky z jeho diela v roku 1790 prevzal Matúš Pankl do Compendium oeconomia ruralis (Prehľad poľnohospodárstva). Hoci dielo Jána Jakuba Adamiho je často citované v literatúre, nie vždy sú citáty presné. V diele Rudnay, J., Belie­zay, L.: Das Honigbuch, Geschichte der Imkerei und des Lebzelterhandwerks, (Corvina 1987) je na strane 30 názorná ilustrácia, ale bez uvedenia jeho mena. Bol to všestranný človek, ktorý vynikol ako včelársky odborník, ale aj náboženský spisovateľ a predstaviteľ evanjelickej cirkvi na Slovensku.