1. Remko, M., Čižmárik, J., Sivý, J.: Teoretické základy farmaceutickej chémie. Univerzita Komenského, Bratislava, 1999.

2. Čutrík, Ľ., Čižmárik, J., Čižmárik, R., Danglová, O.,Kolník,T., Valúšek, M., Ťažký, L. (Grill,A.): Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251-2001 Remedium,Bratislava, 2001.

3. Čižmárik, J.: Osobnosti apidológie, I. Alexandra, Bratislava, 2003.