1. Remko, M., Čižmárik, J., Sivý, J.: Teoretické základy farmaceutickej chémie. Univerzita Komenského, Bratislava, 1999.
  2. Čutrík, Ľ., Čižmárik, J., Čižmárik, R., Danglová, O.,Kolník,T., Valúšek, M., Ťažký, L. (Grill,A.): Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251-2001 Remedium, Bratislava, 2001.
  3. Čižmárik, J.: Osobnosti apidológie, I. Alexandra, Bratislava, 2003.
  4. Čižmárik, J.: Milan Lehký - zo života a diela. Herba : Bratislava, 2013, ISBN 978-80-89631-13-1
  5. Čižmárik, J.: Alois Borovanský - farmaceutický chemik par excellence. Herba : Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89631-23-0
  6. Čižmárik, J.: Ernest Alt - všestranný lekárnik. Herba : Bratislava, 2015, ISBN 978-80-89631-42-1
  7. Čižmárik, J.: Magdaléna Fulmeková.  Herba : Bratislava, 2021, ISBN 978-80-8229-007-6
  8. Čižmárik, J.: Magda Šaršúnová. Herba : Bratislava, 2021, ISBN 978-80-8229-008-3