1.1. Čižmárik, J.: Lokálne anestetiká zo skupiny esterov 2,6-dichlórfenylkarbamidovej kyseliny. Diplomová práca, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, 40 strán, 1967

1.2. Čižmárik, J.: Syntéza a vzťah chemickej štruktúry k lokálno anestetickému účinku niektorých esterov kyseliny 2,4,6-trimetylfenylkarbámovej. Rigorózna práca, FaF UK, Bratislava, 63 strán, 1967.

1.3. Čižmárik, J.: Štúdium prípravy, spektrálnych vlastností a lokálne anestetického účinku bázických esterov alkoxysubstituovaných kyselín fenylkarbámových. Kandidátska dizertačná práca, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, 128 strán, 1973.

1.4. Čižmárik, J.: Príspevok k štúdiu farmaceuticko chemických aspektov v skupine bázických etylesterov kyselín fenylkarbámových. Habilitačná práca, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, 158 strán, 1978.