Dňa 21. 2. 2012 bol profesorovi Čižmárikovi udelený čestný titul Dr.h.c. na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik
Dr.h.c prof. Čižmárik