JÁN STRAKA

 (1926-1986)

Po skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (1951) nastúpil ako lekár do Štátneho zdravotníckeho ústavu v Bratislave. Po absolvovaní vojen­skej prezenčnej služby zostal v armáde ako vojak-lekár. Špecializoval sa na ušné, nosné a krčné lekárstvo. V roku 1977 získal zlepšovací návrh za vylep­šenie fixačného zariadenia pri operácii podľa Kleinsassera, patent na úpravu ušného operačného mikroskopu, v roku 1982 patent na Slovenskú rečovú audiometriu.

V 60. rokoch 20. st. aj na Slovensku nastal veľký záujem o apite­rapiu – liečenie včelími produktmi. Spočiatku to bola včelia materská kašička, potom včelí jed a propolis. Prvé pozitívne výsledky podporili výskumy ich che­mického zloženia, biologickej, farmakologickej účinnosti a dobré správy o ich využívaní pri liečení niektorých ochorení.

 MUDr. Straka patril medzi tých, ktorí vytušili značné možnosti tohto smeru v terapii. Jeho intenzívny záujem o apiterapiu sa datuje od roku 1967. Sústredil sa na liečbu propolisom pri tažkých, difúznych, svrbiacich a bolestivých zápaloch ucha, chronických meso­tympanálnych opakujúcich sa zápalov ucha, prasknutých ušných bubienkov, tažkých vredovitých a aftóznych zápaloch dutiny ústnej. Liečbu aplikoval aj pri chronickom zápale hrtana, chronických zápaloch sliznice nosa a hltanu a ďal­ších ochoreniach, vrátane astmatickej bronchitídy.

Špecifikoval aplikáciu lieko­vej formy propolisu, frekvenciu a počet aplikácií, dĺžku liečenia a kombináciu s inými liečivami. Závery ukázali, že propolis má dobrý liečivý efekt, minimál­nu toxicitu, ľahko sa pripravuje a aplikuje. MUDr. Straka potvrdil jeho anti­bakteriálne, protizápalové a epitelizačné účinky. O výsledkoch výskumu referoval na XXII. Medzinárodnom kongrese včelárstva v Moskve (1971), ktorý mal ako súčasť programu špeciálne sympózium o využití včelích produktov v medicíne a veterinárstve.

 Ďalšie výsledky zverejnil na I. medzinárodnom sympóziu o propolise v Bratislave (1972). V roku 1973 sa stal členom Komisie pre výskum a racionalizáciu vo včelárstve a využitie včelích produktov pri úst­rednom výbore Slovenského zväzu včelárov. Koordinoval, usmerňoval, sledo­val a podporoval oblasť aplikácie včelích produktov v humánnej a veterinárnej medicíne a čiastočne aj v oblasti využitia v potravinárstve. V tejto funkcii pôso­bil do roku 1978. Značnú prácu vykonal pri organizovaní II. medzinárodného sympózia o propolise v Bratislave (1976).

Množstvo odborných poznatkov, ktoré získal v odbore ušného, nosného a krčného lekárstva, prepracovanie inhalačnej metódy a inej aplikácie propolisu pravidelne publikoval v odbor­ných periodikách. Plukovník MUDr. Ján Straka sa vypracoval na popredného slovenského otorinolaryngológa a popritom výrazne prispel k etablovaniu a roz­šíreniu apiterapie na Slovensku