včelaPod pojmom apiterapia sa skrýva oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá liečením niektorých chorôb včelími produktami a štúdiom vplyvu včelích produktov na živý organizmus. V apiterapii ide nielen o využívanie včelích produktov v medicíne, ale aj v kozmetike.